Dine kanaler trenger solide redaksjonelle konsepter.

Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man produserer og distribuerer relevant og nyttig innhold til en klart definert målgruppe, med mål om å påvirke målgruppen til en profitabel kundeatferd. Grunntanken er at dette innholdet publiseres i egne kanaler.

Dette krever solide redaksjonelle konsepter, troverdighet og engasjerende innhold.
Man må tenke som et mediehus og jobbe etter en klart definert redaksjonell kalender.

Å produsere innhold er ofte den største utfordringen
Å produsere tekst og innhold som engasjerer potensielle og eksisterende kunder er en av de største utfordringene bedrifter står overfor i dag. Alt for ofte ser vi at man setter av for lite tid og mangler den kompetansen man trenger for å produsere variert og engasjerende innhold med en god frekvens.

Våre erfarne innholdsrådgivere og journalister er derfor ofte ute hos bedrifter for å bistå i prosessen med å lage innhold for våre kunder.

Redaksjonell kalender, du bygger ikke et hus uten plan?
Content marketing uten en strategi er bare innhold for innholdet sin skyld.
Vi hjelper deg med å finne ut hvem du lager innholdet for, hva du ønsker å formidle og hvor du har disse historiene. Sammen lager vi en redaksjonell kalender som skal sørge for at dere kan levere konsistent og engasjerende innhold over tid. Vi bistår også i utformingen av innholdet som publiseres på bakgrunn av den redaksjonelle kalenderen.

En engasjert partner
En redaksjonell kalender gir en oversikt over de planlagte markedsføringsaktivitetene.
Som en engasjert markedsføringspartner, vil vi kontinuerlig analysere resultater og utvikle innholdet i denne planen. Ved å overvåke hvordan innholdet presterer over tid tillater vi oss å anbefale endringer eller forbedringer ettersom vi ser hvordan innholdet presterer.

Ønsker dere å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med innhold på tekst? Ta kontakt.