7 grunner til satse på content marketing

Ønsker du en bedre forståelse for hva content marketing kan gjøre for deg og din bedrift? Eller søker du gode argumenter når du skal påvirke ledelsen eller din arbeidsgruppe. Her gir vi deg 7 gode grunner for at man skal satse på content marketing som en markedsstrategi.

1. Tradisjonell reklame er en fallende stjerne
Det er ikke uten grunn at verdens ledende reklamegigant, Omnicom, anbefaler sine kunder å flytte 10-25% av budsjettkronene fra TV til digitale medier. Tradisjonelle medier er ikke så effektive lenger. I de tusen hjem er det enda flere tusen skjermer, og når TV-reklamene ruller flykter mange umiddelbart til sine sekundære og tertiære skjermer, i form av laptoper, nettbrett og smarttelefoner. I en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (2014) sier kun 6 prosent at de liker TV-reklame. Å kaste hele stabelen med budsjettkroner på TV-bålet blir altså mer og mer som å fyre for kråkene.

Men, det handler ikke bare om å flytte budsjettkroner til digitale kanaler. Også der kan de brukes feil. I 1996 hadde bannerannonser en klikkrate på 9%. I dag er den på 0,1%, hvis du er god. Som TV-reklame er også bannerannonsering avbruddsreklame – du avbryter brukerne mens de holder på med noe annet. Så hvordan ta steget fra ”uønsket pest til velkommen gjest”?

2. Content marketing løser den tradisjonelle reklamens problemer
Gjort riktig er content marketing innhold som målgruppen din oppsøker eller tiltrekkes av, og ønsker å konsumere. Content marketing gjør mye av den samme jobben som reklamen gjør, men den oppfattes ikke som reklame og er derfor mye mer effektiv.

Den er ikke pushy og masete, men du vet likevel hvem som står bak. Den gir verdi ut over produkter og tjenester, i form av underholdende, nyttig, lærerikt, inspirerende, problemløsende eller nyhetsaktuelt innhold. Innhold som personene i våre målgrupper frivillig vil konsumere og dele med venner og kolleger.

3. Content marketing kan gjøre deg til en tankeleder
Ved å gi ut kvalitetsinnhold som tiltrekker og begeistrer dine målgrupper, vil du være mer skikket til å ta eller forsvare en posisjon som tankeleder og autoritet i din bransje eller nisje. Siden få bedrifter virkelig har tatt steget inn i content marketing ennå, er det nok mange ledige posisjoner å innta her.

4. Content marketing gjør deg mer synlig på nett
Google er stedet hvor de fleste starter sin kjøpsprosess. Derfor er det viktig å bli funnet her på de søkeordene som målgruppen din bruker. En måte å gjøre det på er gjennom å betale Google for synlighet, gjennom annonsering på Google AdWords. En enda bedre måte å gjøre det på er å produsere og publisere innhold sentrert rundt disse søkeordene regelmessig. Dette gir langsiktig gratis trafikk og kan forsvare å redusere annonsebudsjettene etter hvert.

5. Content marketing har langsiktig effekt
Content marketing skiller seg fra tradisjonell reklame ved at innholdet som regel blir publisert i egne kanaler. I stedet for å leie plass hos andre medier, blir man sitt eget mediehus. Ofte kan dette være i form av en blogg, bedriftens eget nettsted eller et nettmagasin. I motsetning til tradisjonell reklame, hvor innholdet forsvinner når antall avtalte visninger eller tidsperioden har utløpt, så forblir innholdet på nett til ”evig tid” når du publiserer i egne kanaler. Ofte står mesteparten av trafikken til et nettsted av besøk som genereres til ”gamle” saker, og denne halen av trafikk blir bare større og større som tiden går. Til og med om du skulle stoppe alle content marketing-aktiviteter, ville du fortsatt høste trafikk. Det skiller seg dramatisk fra tradisjonell reklame. Når du skrur av den, opphører all aktivitet nesten umiddelbart.

6. Content marketing skaper mer trafikk, leads og kunder
Studier gjort av HubSpot viser at bedrifter som praktiserer content marketing øker trafikken til sine nettsteder dramatisk i forhold til de som ikke gjør det. Bare det å publisere innhold 1-2 ganger i måneden har vist seg å skape 70% flere leads enn om man ikke gjør det i det hele tatt. Siden content marketing gjør at flere søkende og kjøpeklare potensielle kunder finner deg på nett, vil det være effektivt både i B2C- og i B2B-sammenheng, både for leadgenererende bedrifter og for bedrifter som har som mål å stimulere til direkte kjøp, enten det er i fysiske butikker eller i webshoper.

7. Content marketing kan gi deg mer fornøyde kunder
Et fullstendig content marketing-program har fokus på hele kundelivssyklusen – ikke kun på fasene som leder frem til første kjøp. Fortsett å gi verdifullt innhold til kundene dine og gjør dem til smartere brukere av dine produkter eller tjenester. Dette har igjen en selgende effekt på potensielle kunder, som får se hva de kan forvente seg når de blir kunder. For å illustrere dette kan en video som viser hvordan man bruker et produkt hjelpe en eksisterende kunder, samtidig som at det kan hjelpe en potensiell kunde til å ta en kjøpsbeslutning.

Pure Content jobber daglig med innhold for bedrifter på tekst og video både som produsent og rådgiver.
Ønsker du mer informasjon om hvordan man  jobber frem en innholdsstrategi så kontakt oss her.