6 nødvendige trinn for å komme i gang med din Content Marketing-plan for 2015

La dette bli ditt Content Marketing-år!
Bli eksperten på ditt området, bli go-to-bedriften på nett. Content Marketing er den lønnsomme og langsiktige løsningen for å bli sett på nettet, hvor du er redaktøren for ditt eget innhold på dine egne kanaler. Les dette blogginnlegget om du vil ha en klar definisjon av Content Marketing.

1. Hva er oppdraget ditt?
Dette gjentas kanskje til det kjedsommelige, men hvorfor eksisterer din bedrift og hva ønsker du å formidle? Sett opp et overordnet mål med kommunikasjonen for hver plattform dere ønsker å være på. Sett opp realistiske delmål på veien, Content Marketing skal være en langsiktig plan som integreres i kjernekommunikasjonen.

2. Hva slags innhold har du i dag?
Hva finnes på sidene dine i dag? Sorter i rotet – det kan være overflødig tekst eller innhold som må oppdateres. Lag gjerne en innholds-inventarliste for å få en god oversikt over hva du har og hva du kan bygge videre på. Hvis det er for tidskrevende å ta alt, ta et utsnitt, en såkalt innholdsrevisjon, for å få en idé om dagens tilstand. Er det mye overlappende informasjon? I så fall kutt ned og link til de relevante sidene istedet. Enkelt, relevant og konkret innhold er stikkordene.

3. Hvem henvender du deg til
Hvem er han eller hun som sitter på andre siden av skjermen og leter etter informasjon om produkter eller tjenester som dine? Hvilken situasjon er han i, hva skjer i livet hennes? Det er disse vi ønsker å appellere til, og det må reflekteres i innholdet – de må kjenne seg igjen. Segmenter og lag personas (definerte typiske personligheter i din målgruppe).  Det er mye enklere å se hva slags innhold som er relevant med spesifikke inndelinger og personligheter i hodet. Tenk også over hvilke potensielle barrierer som finnes for at de skal finne deg, og bli bedre kjent med dine produkter. Må du bruke flere kanaler, trengs det mer grafikk på websiden, videoopplæring, enklere oppsett, eller kundeanbefalinger for å få deres tillit?

Etter disse to trinnene har du en oversikt over hva du har i dag og hva du trenger for å kommunisere bedre med målgruppen din, samt målsettinger for kommunikasjonen. Dette er første steg på veien. Det er tidskrevende, men trengs bare å gjøres så omfattende denne ene gangen. Arbeidet som kommer etter vil kreve mer kontinuerlig ressurser.

4. Produksjon og frekvens.
For å nå målene dine må du altså ha ressurser i form av tid og arbeidskraft til å produsere, lede og måle resultater av innholdet ditt. En langsiktig plan, for alle plattformene du ønsker å være synlig på, må settes opp og ansvar må delegeres. Det er en kontinuerlig jobb å være synlig på nett. Bestem dere for hvor ofte dere ønsker å publisere i kanalene. For eksempel 3 blogginnlegg i måneden, hvorav 1 er videoblogginnlegg, 2 poster på Facebook i uken og  2 nyhetsbrev i måneden. Vær konsekvent på frekvensen så kundene får relevant informasjon og blir vant til at dere kommer med oppdateringer. Det settes pris på, også av Google. Lag en redaksjonell kalender, det er helt essensielt for å kunne planlegge, ha oversikt og vite hvilke emner man skal gjøre research på

5. Hva slags innhold
Innholdet skal reflektere forretningsmålene og hvem kundene dine er.
Graden av for eksempel opplærende eller engasjerende innhold bestemmes av hvor godt kundene kjenner dere, hvilke verdier dere vil fremheve og hvilke ambisjoner dere har. Få mer inspirasjon fra blogginnlegget vårt: 4-effektive-innholdsstrategier-for-norske-bedrifter. Lag kategorier til hver plattform som innholdet må passe inn i, for kun å ha relevant informasjon. Kommunikasjonsutrykket til bedriften må være en rød tråd gjennom det hele. Det skal være noen felles elementer som går igjen som kjennes igjen av kunden. Slik som måten å snakke på (tone of voice). Kanskje den er preget av en vennlig, enkel og forklarende tone.

6. Måling og vurdering av innhold
Man skal ikke bli helt blind på målingstall, en viktig regel innen Content Marketing er å være konsistent og stole på godt kvalitetsinnhold uavhengig om det ikke får like mange klikk som en mer spektakulær nyhet. Men, det finnes flere enkle og gode analyseverktøy for websider og sosiale medier, så det vil være dumt å ikke følge opp for å få et innblikk i hvordan kundene deres oppfører seg og hva som leder til lengre opphold på siden.

Ta en vurdering på det du gjør, se om det fungerer, og justerer etter behov.
Lykke til og kos deg med content marketing i år!

Det finnes mange måter å gripe an en innholdsplanlegging på –  men dette er noen viktige elementer som man burde sette av tid til. Ta kontakt med oss i Pure Content om dere vil ha råd og tips på veien eller ønsker ressurser for å produsere innhold.