Nøkkelen til god content marketing

En bra content marketing strategi krever god planlegging av innholdsproduksjonen. Rett innhold til rett tid er stikkordet. 

Kundereisen (også kalt ”kjøpsprosessen”) består av tydelig atskilte faser som leder frem til et kjøp. Det starter før man har erkjent at man har et behov og fortsetter frem til og med man har blitt kunde eller foretatt et kjøp.

Kundereisen er en aktiv researchprosess som alle potensielle kunder går gjennom. Informasjonsbehovet deres og triggerne som skyver dem fremover i kjøpsprosessen vil variere avhengig av hvor de befinner seg i kjøpsprosessen.
Som markedsførere er vi avhengige av denne innsikten, sammen med kunnskapen om hvem målgruppen er, for å kunne planlegge og produsere video og annet innhold som har en misjon og som gir effekt.

La oss kort ta for oss de ulike stadiene på kundereisen og gi noen innspill på hvilken type videoinnhold som egner seg hvor.

1. Erkjennelse
I denne første fasen blir den potensielle kunden klar over at han har et problem eller en mulighet som trenger en løsning. Han begynner derfor å gjøre research på Google for å bedre forstå, definere og gjerne sette et navn på problemet sitt.

Innholdstips: Kortformat video med høy underholdnings- eller nytteverdi. Slike videoer kan ofte bli virale, slik den vi laget for SOS-barnebyer ble. Et annet eksempel på videokonsepter i denne kategorien er serien vi laget for Nycoplus.

2. Research
Din potensielle kunde har nå klart å definere og navngi sitt problem eller mulighet. Han fortsetter sin researchprosess med mer og mer målrettede søk, for å identifisere forskjellige måter å løse problemet eller muligheten på.

Innholdstips: Webinarer, podcaster, intervjuer eller trinn-for-trinn-videoer som viser hvordan man løser et problem eller griper an en mulighet, slik videoene vi har laget for Maxbo 

3. Beslutning
Den siste fasen er når din potensielle kunde har bestemt seg for hvilken type løsning, metode eller fremgangsmåte han ønsker å løse sitt problem med. I denne fasen skaffer han seg en oversikt over mulige tilbydere og produkter/tjenester, begynner å trimme listen nedover til noen få alternativer og treffer til slutt sin beslutning.

Innholdstips: Demovideoer, produkt/tjeneste-fokuserte videoer, tester og anmeldelser, presseklipp fra media, casestudier og webinarer. Slik som disse filmene fra Komplett.dk