LDO – Antijanteloven

Likestillings- og diskrimineringsombudet er for forskjellige folk. Vi laget en enkel profilfilm.