Norges Sykepleierforbund – Innovasjon

Nytenkning i helsetjenesten gjør en forskjell for demente.