Norske Servicehunder

En servicehund kan være avgjørende for å få hverdagen til å fungere for enkelte.