Statens Vegvesen – Rørpressing

Informasjonsfilm om en delstrekning av Statens Vegvesens utbygging av E134 i Kongsberg