Ingen produksjoner er like, men vår prosess er godt innarbeidet og gjør at vi raskt kan sette oss inn i kundens ønsker og tidsfrister. Vårt mål er å alltid levere til avtalt tid og kvalitet som er godt over forventninger til kunde.

 

Brief

En filmproduksjon starter alltid med en brief fra kunde. Hva vil man ha? Noen ganger vet man veldig godt hva man ønsker, men av og til ønsker man å høre idéer eller pitcher på hva vi ser for oss. Derfor spør vi alltid ”hva ønsker man å oppnå?”. I film, som med alt annet, er det mange veier til Rom, og det er vår jobb å hjelpe kunden til å forstå hva som kan oppnås og med hvilke hjelpemidler.

 

Idéutvikling

Når vi har fått svar på hva man ønsker å oppnå og hvem man ønsker å nå, så jobber vi med å utvikle ideer. Dette blir til en konseptbeskrivelse som presenteres for deg. Ofte presenterer vi flere ideer og kanskje har du som kunde innspill som gjør idéen enda bedre. Målet er å finne den gode idéen som presenterer budskapet best og treffer målgruppen slik vi ønsker.

 

Pre-Produksjon

Når man er enige om en retning eller type produksjon, så går vi over i fasen som heter pre-produksjon. Dette er kanskje den viktigste fasen i en produksjon, for her blir grunnlaget og premissene for filmen lagt. Våre regissører eller kreative produsenter skriver et manusutkast basert på idéen vi ble enige om å gå for. Manuset kan fort gå noen runder mellom regissør og kunde før det godkjennes. Vi starter aldri å filme før kunden har godkjent manus. Etter godkjent manus lager regissør et storyboard som kan beskrives som en tegnet versjon av filmen. Dette, sammen med manus, er ”oppskriften” alle andre involverte bruker til å planlegge og gjennomføre filmingen.

I denne fasen planlegges produksjonen; vi bestemmer oss for hvilke skuespillere, lokasjoner for innspilling, type musikk og alt annet som har innvirkning på filmen. Vi engasjerer sminkører, lysmester, scenografer, stuntpersoner og annet personell etter behov.

Målet med denne fasen er å spikre alt slik at selve innspillingen går som planlagt og at resultatet blir som forventet.
I denne fasen er det opp til kunden å avgjøre hvor engasjert man ønsker å være. Noen vil være med på mye, mens andre ønsker at vi gjør hele jobben. Det viktigste er at kunden alltid må godkjenne våre planer før vi trykker ”record”.

 

Produksjon

Dersom man har gjort en god jobb i pre-produksjonen, blir alt slik vi har planlagt det. På innspillingen er alle involverte fokuserte og engasjerte, og det er ofte høyt tempo. Samarbeid er alfa omega for en god innspilling, og derfor har Pure Content gjennom årene utviklet fine samarbeid med dyktige film-fagfolk slik at vi kan gjennomføre små og store produksjoner med effektivitet og presisjon.

Pure Content har også et bredt nettverk av skuespillere rundt seg og kan ta på seg all casting i forbindelse med innspilling av en film. Alle skuespillere signerer kontrakter i forbindelse med våre produksjoner, som sikrer enighet om honorar og bruken av filmene.

Våre kunder er alltid velkomne på innspillingen og de mange synes det er spennende å være med på noe slikt. Det er forløsende å se på noe man har jobbet med i en god stund bli fanget opp av et kamera i form av dyrebare sekunder og minutter med film.

 

Post-produksjon

Etter innspillingen begynner post-produksjonen. Dette er hvor vi skal få mange tagninger og mye råfilm til å bli den gode filmen.
Denne fasen kan deles inn i flere faser:

Offline-klipp

En ”offline” er når vi klipper filmen etter manuset og storyboard. Denne versjonen av filmen er ofte ”grov”, da filmen vises uten grafikk, musikk, fargejusteringer og lyddesign. Det som er viktig i denne fasen er at filmen fortelles på ønsket måte, at budskapet kommer frem og at tempoet er riktig. Det er her de største endringene gjøres. Vanligvis er det 1-2 runder med påsyn og endringer før kunde godkjenner. Påsyn og visning kan gjøres på våre kontorer hvor det er lett å prate ansikt til ansikt om ønskede endringer og justeringer, eller så kan det gjøres via en nettbasert visningsplattform hvor det er mulig for alle involverte å legge til kommentarer på spesifikke steder i filmen. Sistnevnte er den raskeste og mest effektive måten å gjøre tilbakemeldingene på.

Online-klipp/Ferdigstilling

Dette er fasen hvor de grove versjonene blir til gull. Fargene justeres, grafikken animeres, lyden skrus til og gjør stemmene klare og presise. Den siste finpussen gjøres slik at filmen vil være så god som mulig innen den overleveres til kunden. Som regel synes vi det er litt stas å ha en ”online visning” med kunden. En slags premiere om man vil. Vi inviterer til visningskinoen vår og byr på kaffe og kaker. Her kan vi senke skuldrene og nyte at en lang (eller rask) produksjon er ferdig.
Etter endelig godkjenning leverer vi filmen i alle mulige formater etter ønske.